www.fodelsecoachen.se
Varje födande kvinna förtjänar en doula

Varför ha en doula?

En doula ersätter aldrig din partner eller medicinsk personal som exempelvis barnmorska. Doulan har inget medicinskt ansvar, utan hens främsta uppgift är att stötta dig som föder, även din partner till viss del och att skapa ett tryggt utrymme för dig att föda ditt barn. Vi hjälper även till med förberedelse med kunskap och verktyg för dig och kan hjälpa till kommunicera med sjukhuspersonal.

Studier visar tydligt de stora fördelar det finns att hämta när du har en doula innan och under en förlossning. För dig som föder, i hur du upplever din förlossning, hur informerad och förberedd du är och ger effekter i hur du startar din nya roll som mamma där man sett markant färre problem med amning och anknytning till bebisen . För er som par hur ni går in i ert nya föräldraskap samt ger positiva effekter för er relation. Vi finns även där för dig postpartum - en period som inte får det utrymme det faktiskt kan behöva.

Doulaeffekten

Effekten av en doula vid förlossningen har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och resultaten visar sammantaget på mycket goda resultat.

En sammanfattning av förlossningsutfall med doulastöd

✓ Behov av kejsarsnitt

Utan doula 18 % vs Med doula 8 %

✓ Önskemål om ryggbedövning 

 Utan doula 55%  vs  Med doula 8 %

✓ Behov av värkstimulerande dropp

Utan doula 44 %vs Med doula 17 %

✓ Normal förlossning
(Definierat som vaginalt, utan bedövning, värkstimulerande dropp, sugklocka eller tång)

Utan doula 12 % vs Med doula 55%

✓ Förlossningens längd minskade med

2-10 timmar med en doula

✓ "Feeding problems" 6 veckor Pp

Utan doula 63 % vs Med doula 16 %

(Att amma på barnets signaler och amma längre kunde man se flest av hos de som fött med stöd av en doula)

✓ Relationen till sin partner

Nöjd med sin partner         Utan doula            Med doula

Innan grav                                         63 %                            65 %

Under grav                                        48 %                            49 %

Efter förlossning                              49 %                          85 %

Relationen förbättrats                   30 %                           71 %


Man kan också se i dessa studier att föräldrar som haft stöd av en doula har:

✓ Bättre anknytning till sitt barn 6 veckor pp

✓ Fler med en positiv förlossningsupplevelse

✓ Känt sig mer delaktiga 

✓ Minska behov av smärtlindring


Upplevelse av brist på stöd under förlossning

är associerat med:

En ökad förekomst av psykisk ohälsa efterförlossningen

 Depression

 Symtom på posttraumatisk stress

 Förlossningsrädsla

 Önskan om kejsarsnitt vid nästkommande graviditet


Ett första steg..

kontakta mig

Frågor, funderingar eller är du intresserad av mina tjänster? Tveka inte höra av dig! 
Ett lära känna möte är alltid förutsättningslöst.

Var din egen lyckas smed 

Namn E-post Vad kan jag göra för dig? skicka en förfrågan